راهنماي استفاده از بسته نرم افزاري "الفباي ايران" نسخه 2

ويژگي هاي فني:

حداقل نيازمنديهاي سخت افزاري و نرم افزاري

سيستم عامل ويندوز XP ، win 2000

سيستم سخت افزاري معمولي

نصب و ورود

سي دي را در دستگاه قرار دهيد. سي دي به صورت خودکار نصب شده و شما صفحه اصلي را خواهيد ديد. کد ورودي خود را وارد کنيد . سيستم براي شما فعال مي شود .

 

نحوه استفاده از نرم افزار :

پس از وارد کردن رمز عبور ، صفحه زير براي شما فعال مي شود.

با انتخاب دکمه English يا Deutsch شما مي توانيد زبان واسط مورد نظر خود را انتخاب کنيد.

 

 

Teaching

پس از صفحه انتخاب زبان وارد صفحه آموزش نرم افزار مي شويد.

آموزش در 2 بخش مقدماتي ( Basic Lesson) وپيشرفته Main Lesson) ) براي شما در نظر گرفته شده است.

 

با انتخاب دکمه Basic صفحه زير براي شما باز مي شود که شامل کليدهاي بخش آموزش حروف الفبا ( Alphabet )، کلمه( Word )، جمله سازي ( Sentence )، اعداد ( Number ) و نوشتن ( Writing ) مي باشد.

شما با انتخاب هر يک از اين کليدها مي توانيد از آموزشهاي آن بهرمند شويد.

 

 

( Alphabet )

در صفحه آموزش الفبا، شکل حروف الفبا به همراه صدای هر حرف در زبان فارسي براي شما در نظر گرفته شده است.

شما با انتخاب هر کدام از حروف صداي آن حرف، طريقه نوشتن در اول، وسط و آخر کلمه به همراه آوانگاري آن را خواهيد ديد.

 

 

( Word )

در صفحه آموزش کلمه ، براي هر يک از حروف الفباي فارسي پنج کلمه ساده در نظر گرفته شده است.

با انتخاب هر کلمه طرز تلفظ، تصوير، ترجمه انگليسي يا آلماني و آوانگاري آن به شما ياد داده خواهد شد. شما با انتخاب هر يک از حروف الفبا مي توانيد به کلمات مثال زده شده آن دسترسي پيدا کنيد .

در کنار اين صفحه دکمه تمرين Listen & Click قرار دارد . با انتخاب اين کليد وارد بخش تمرين شويد و ميزان فراگيري خود را محک بزنيد.

 

 

با ورود به صفحه تمرين 4 تصوير براي شما به نمايش در مي آيد و تلفظ يکي از اين چهار تصویر را مي شنويد.

شما با توجه به آموزش هاي بخش کلمات تصوير صداي پخش شده را انتخاب کنيد وسراغ تمرين بعدي برويد.

 

 

(Sentence)

در صفحه آموزش جمله ، براي هر يک از حروف الفباي فارسي پنج کلمه ساده در نظر گرفته شده است و با هرکلمه يک جمله ساخته شده است.

با انتخاب هر کلمه يا جمله طرز تلفظ، تصوير، ترجمه انگليسي يا آلماني و آوانگاري آن به شما ياد داده خواهد شد.

شما با انتخاب هر يک از حروف الفبا مي توانيد به کلمات مثال زده شده آن دسترسي پيدا کنيد.

در کنار اين صفحه دکمه تمرين Make Sentence قرار دارد . با انتخاب اين کليد وارد بخش تمرين شويد و ميزان فراگيري خود را محک بزنيد.

 

 

با ورود به صفحه تمرين تعدادي کلمه درهم ريخته نمايش داده مي شود و جمله مورد نظر خوانده مي شود.

شما بايد کلمات را جداگانه از باکس بالا به باکس پايين منتقل کنيد و جمله صحيح را بسازيد. دکمه جواب را بزنيد تا از نتیجه تمرین خود ويا جواب درست تمرين مطلع شويد .

جمله صحيح با رنگ سبز به شما نشان داده خواهد شد.

 

 

 

(Number)

در صفحه آموزش اعداد ، فراگيري اعداد اصلي و ترتيبي براي شما در نظر گرفته شده است.

با انتخاب هر عدد طرز تلفظ، تصوير، ترجمه انگليسي يا آلماني، مثالي براي کاربرد هر عدد و آوانگاري آن به شما ياد داده خواهد شد.

در کنار اين صفحه شما با انتخاب کليدهاي Listen & Click و Make Number مي توانيد وارد تمرينات اين بخش شويد.

 

 

با ورود به تمرين Make Number ، تلفظ يک عدد پخش مي شود شما بايد با کليد کردن برروي اعداد ، عدد مورد نظر را بسازيد.

دکمه جواب را بزنبد تا از نتيجه حل تمرين ويا جواب درست تمرين مطلع شويد . عدد صحيح با رنگ سبز به شما نشان داده خواهد شد.

 

 

در تمرين Listen & Click اين بخش همانند تمرين بخش کلمات ، تصوير 4 عدد به نمايش درآمده و تلفظ يک عدد پخش مي شود.

شما بايد تصوير عدد مورد نظر را انتخاب کنيد.

 

 

(Writing)

در اين صفحه با انتخاب هر يک از حروف الفبا طرز نوشتن آن به شما نشان داده خواهد شد.

 

 

درس هاي آموزش مقدماتي با اين بخش تمام مي شود و شما مي توانيد وارد دروس اصلي در بخش Main Lesson شويد.

 

در بخش آموزش پيشرفته 16 درس درقالب 4 قصل براي شما درنظر گرفته شده است .

شما باانتخاب هر Unite مي توانيد عناوين درس هاي آن را مشاهده کنيد .

 

 

درس ها را به ترتيب انتخاب کنيد.

شما در اين بخش آموزش مکالمه زبان فارسي را به شيوه ديگري فراخواهيد گرفت.

 

 

Lesson

با انتخاب هر درس شما صفحه اي همانند روبرو را مي بينيد.

هر درس شامل قسمت شنيدن( Listening )

دستور زبان Grammar) )

کلمات جديد( Vocabulary )

خواندن( Reading )

نوشتن ) (Writing

صحبت کردن ( Speaking )

و نکته زباني( ( Language Note مي باشد.

هر يک از اين قسمت ها خود شامل چند بخش و هر بخش داراي تمرينات مجزا مي باشد.

Listening

اولين قسمت هر درس آموزش شنيدن است. فيلم درس را با دقت مشاهده کنيد و سپس پاسخ تمرينات اين بخش را بدهيد.

داستان اين فيلم دربارهء آشنايي و دوستي فردي ايراني با نام نيما و يک دانشجوي انگليسي به نام تام از طريق اينترنت است. نيما دوستش را به ايران دعوت ميکند تا با فرهنگ و ديدنيهاي ايران بيشتر آشنا شود و زبان فارسي را نيز بهتر فراگيرد. در طي اين سفر نيما شهرهاي تهران، شيراز،کيش و اصفهان را به دوستش نشان ميدهد و او را با آداب ورسوم کشور ايران آشنا ميکند.

شما با دنبال کردن اين داستان زيبا مي توانيد زيبائيهاي کشور ايران را به همراه فرهنگ و آداب مردمان آن مشاهده کنيد. در طي 45 دقيقه فيلم آموزشي علاوه بر مکالمات روزمره زبان فارسي، شما ميتوانيد مکالمات تخصصي همانند گفتگو در مورد آب و هوا، تبديل پول و .... را نيز ببينيد.

در هنگام پخش فيلم ، متن گفتگوهاي انجام شده درکنار آن نمايش داده مي شود و در هنگام تلفظ هر جمله دقيقا مشخص مي شود . شما با دکمه Translate مي توانيد متن جملات را با ترجمه انگليسي يا آلماني نيز ببينيدبراي حل اولين تمرين اين بخش، فيلم را دوباره نگاه کنيد و کلمات جا افتادهء متن را در جاي خود قرار دهيد.

دکمه تصحيح را بزنيد. در صورتي که کلمه اي را اشتباه جايگزين کرده باشيد اين کلمه دوباره به جاي اول خود برخواهد گشت و شما بايد مجددا اين تمرين را حل کنيد.


در تمرين دوم نيز، با توجه به متن درس سوالاتي براي شما طرح شده است که شما بايد پاسخ صحيح را پيدا کنيد و آن را علامت بزنيد.

مربع گزينه انتخابي شما سياه رنگ مي شود و با انتخاب دکمه تصحيح گزينه درست به شما نشان داده مي شود.

 

 

Grammar

آموزش دستور زبان فارسي به همراه ترجمه همزمان فارسي و انگليسي قسمت دوم آموزش هر درس را تشکيل مي دهد . هر درس شامل 2 يا 3 قسمت آموزش گرامر مي باشد. شما با کليد هاي در نظر گرفته شده در پايين هر صفحه مي توانيد صفحات بعدي آموزش دستور زبان را ببينيد.

 

 

تمرينات مختلفي از قبيل تمرين زير در اين بخش براي شما درنظر گرقته شده است.

 

 

Vocabulary

در اين بخش کلمات جديدي براي شما در نظر گرفته شده است. دکمه صدا را بزنيد . کلمات به ترتيب براي شما تلفظ مي شود.

 

 

تمرين Listen & Click اين بخش همانند قسمت مقدماتي است. تصوير صداي پخش شده را انتخاب کنيد و تمرين را حل کنيد.

 

 

در تمرين دوم آموزش کلمات ، شما بايد با توجه به عکس کنار صفحه کلمه مورد نظر جاخالي را انتخاب کنيد و جمله درست را بسازيد.

با زدن دکمه تصحيح جمله درست با رنگ سبز نشان داده مي شود.

 

 

در بعضي از بخش هاي آموزش کلمات تمريناتي همانند زير براي شما درنظر گرفته شده است. شما بايد کلمه صحيح را در زير هر شکل بگذاريد و يا جاهاي خالي را پرکنيد. دکنه تصحيح را بزنيد . درصورت اشتباه پرشدن کلمات به جاي خود برمي گردند.

 

 

Writing

در اين قسمت متن کوتاهي براي شما در نظر گرفته شده است.

شما بايد به دقت اين متن را بخوانيد و به تمرينات آن پاسخ بدهيد.

 

 

تمرينات اين بخش دو نوع هستند. در حالت اول با توجه به متن از شما سولاتي پرسيده مي شود که شما بايد پاسخ آن را پيدا کرده و گزينه پيشنهادي خود را علامت بزنيد. دکمه تصحيح را بزنيد و جواب صحيح را ببنيد.

 

Writing

در اين قسمت جملات مختلفي از درس انتخاب شده و به صورت کلمات درهم ريخته در اختيار شما قرار مي گيرد. جمله مورد نظر خوانده مي شود.کلمات را يکي يکي برداشته وجمله مورد نظر را بسازيد. با زدن دکمه تصحيح مي توانيد از نتيجه تمرين آگاه شويد.

 

Speaking

بخش آخر آموزش به فراگيري مکالمات محاورهاي يا صحبت کردن غير رسمي زبان فارسي اختصاص دارد . شما در اين قسمت مي توانيد با انتخاب هر جمله نحوه تلفظ آن را به صورت رسمي در سمت راست و تلفظ غير رسمي را در در سمت چپ بشنويد. توجه داشته باشيد که اي بخش به صورت تمرين براي شما درنظر گرفته شده و شما بايد معادل محاوره اي جمله را به غير محاوره اي آن وصل کنيد. در صورتي که اين کار ا درست انجام دهيد 2 جمله به کديگر وصل مي شوند و در غير اينصورت بايد مجددا سعي کنيد.

موفق باشيد.

 

Dictionary

شما با استفاده از دکمه ديکشنري مي توانيد به 2500 کلمه فارسي با ترجمه آلماني و انگليسي ، تصوير ، تلفظ و آوانگاري در تمام قسمت هاي نرم افزار دست پيدا کنيد. اين مجموعه از ميان کلمات کاربردي زبان فارسي ، کلمات جديد درسها ، تمرينات و بخش هاي ديگر نرم افزار براي شما انتخاب شده است. شما با انتخاب هر يک ار حروف الفبا مي توانيد به مجموعه کلمات آن حرف برسيد.

توجه داشته باشيد که کلمات با ترتيب الفبايي فارسي ، انگليسي و آلماني براي شما در سه ديکشنري مجزا دسته بندي شده اند.

 


Total Grammar

براي سهولت استفاده شما از درس هاي دستور زبان در صفحات آموزش پيشرفته يک کليد اضافه براي شما در نظر گرفته شده است. شما با انتخاب اين کليد به صفحه زير وارد مي شويد که تمامي عناوين درس هاي دستور زبان را به شما نشان مي دهد. با انتخاب هر عنوان مي توانيد به دستور زبان مربوطه وارد شويد و درس هاي فراموش شده را مجددا يادآوري کنيد.

 

نگران نباشيد! با استفاده از Address bar بالاي صفحه در هر جاي آموزش که هستيد مي توانيد وارد بخش گرامر کلي شويدو پس از مرور آن بخش مجددا به صفحه آموزشي که بوديد برگرديد.

 

Iran Traveling

با انتخاب قسمت ايرانگردي شما وارد بخشي مي شويد که در سه بخش مکانهاي ديدني( Promenades )، باستاني ( Actions ) و موزه ها ( Museums )، زيبايها و شکوه سرزمين ايران را با متن هاي فارسي ، انگليسي و آلماني و تصاوير زيبا نمايش مي دهد.

 

 

Culture

ما فرهنگ و تمدن سرزمين ايران را در سه بخش هنر( Art )، زبان ( Language ) و دين (Religion) با زير مجموعه هاي متنوع با متن فارسي، انگليسي ، آلماني و تصاوير به شما معرفي کرده ايم.


Language

در بخش زبان، مشاهير ايران و تاريخچه زبان فارسي به شما معرفي مي شود.

 

Religions

در بخش دين، دين هاي ايران و جشن هاي مذاهب مختلف

معرفي شده اند.

 

Art

در بخش معرفي هنر ايران شما را با انواع صنايع دستي،

غذاها, موسيقي، رقص هاي محلي و پوشش آشنا مي کنيم .


 

 

 

 

 

 


About Iran

در آخرين بخش از نرم افزار کشور ايران در زواياي مختلف به شما معرفي مي شود . ديدنيهاي شمال ايران، خليج فارس، تاريخچه و .... از قسمت هاي گوناگون اين بخش است که به صورت فيلم و عکس براي شما درنظر گرفته شده است.

 

تذکر :

•  توجه داشته باشيد که تمامي متن هاي اين سه بخش با متن هاي بسيار ساده فارسي براي شما آماده شده است تا شما بتوانيد پس از فراگيري زبان فارسي، از اين متن ها براي افزايش فراگيري خود استفاده کنيد.

•  درمتن هاي اين سه بخش کلماتي به رنگ قرمز ديده مي شود . اين کلمات قرمز رنگ مثالهاي هر بخش مي باشند که شما با انتخاب آنها مي تواتيد به تصاوير و فيلم هاي آن دسترسي پيدا کنيد.

 

در بخش راهنماي نرم افزار نيز کليدهاي نرم افزار و امکانات آن به شما معرفي شده است.